Kommunfullmäktige

torsdagen den 21 September 2023. Vi beklagar den låga ljudvolymen.